אישור פיקוח של משרד הכלכלה

הפיקוח הנו בסניף קרית ביאליק בלבד