בנקאות ופיננסים

הדרך הכי טובה לעבודה בבנקים ובחברות

 מיועד להקניית מיומנות מקצועית לטיפול בנושאי הבנקאות והפיננסים ומהווה כלי חשוב לתחרות על משרות בענף כמו גם בסיס איתן להמשך  התמחות בלימודי הסמכה בתחום הפיננסים. קורס בנקאות על התמחויותיו השונות, מיועד להקניית מיומנות מקצועית לטיפול בנושאי הבנקאות והפיננסים, ומהווה כלי חשוב לתחרות על משרות בענף, כמו גם בסיס איתן
להמשך התמחות בלימודי הסמכה בתחום הפיננסים.


מתכונת הקורס
שנת לימודים

תנאי קבלה
השכלה תיכונית

נושאי הלימוד
קורס מבוא (חובה): כלכלה, חשבונאות, סטטיסטיקה ומימון - הכנה
לבחינות הרשות לניירות ערך
בנקאות: מערכת הבנקים בישראל
בנקים מסחריים ובנקים ייעודים
תפקידו של בנק ישראל
תחומי פעילותו וחשיבתו של בנק ישראל
דרכי הפיקוח על הבנקים
סוגי הבנקים בארץ והמבנה שלהם
מוסד כספי -הגדרתו אופן פעילותו ומהותו
הבנק כמוסד כספי
חשיבות הבנק והשפעתו על כלכלת ישראל
חשבונאות ובנקים
סוגי הריבית
בנקאות ומימון
דו"חות כספיים
שוק ההון ועוד...

 תעודות
הקורס מכין לקראת בחינות המבוא הנערכות מטעם הרשות לניירות ערך .
כמו-כן העומדים בהצלחה בדרישות המסלול יהיו זכאים ל-דיפלומה של המכללה


הערות
- חובת הרישום לבחינות החיצוניות מוטלת על התלמידים.
- אין למכללה כל חובה לרישום התלמידים לבחינות החיצוניות