סוכן ביטוח המסלול המקיף והמלא

המקצוע הכי כדאי והכי מבוקש

 הקורס המקיף והמלא בתחום הביטוח

כמעט כל אדם נורמטיבי, בישראל ובעולם המערבי, מבטח את עצמו, את יקיריו, את רכבו או נכסים יקרים שבבעלותו. אנשים מחפשים רוגע לנפשם, ומחונכים תמיד להכין עצמם ליום סגריר. סוכן ביטוח אחראי יסייע וייעץ ללקוחותיו מתחילת התהליך ועד לרגע בו עליו לממש את זכויותיו כמבוטח. תחום זה מגלגל כסף רב בכל העולם ודורש הכשרה פורמאלית. כיום, ישנם מוסדות רבים המלמדים את מקצוע הביטוח  לקבלת תעודה וגם במסגרת אקדמית לקבלת תואר.

 הקורס המקיף והמלא בתחום הביטוח

 

תחום הביטוח עוסק בתחומי המשפט, הכלכלה, העסקים ומדע המדינה. בשנים האחרונות עלתה הדרישה בשוק לאנשי ביטוח בעלי רמת מקצועיות גבוהה ומיומנויות ניהול וזאת מפני שענף הביטוח, בארץ ובעולם, מצוי בהתפתחות מתמדת. לאור ההתפתחויות בתחום, עלו בהתאמה גם רמות הידע וההתמחות הנדרשות מהעוסקים בתחום ולכן נפתחו ברחבי הארץ תכניות לימוד מקיפות לתואר ראשון בביטוח הפועלות להעניק לאנשי ביטוח את הידע הכלים והמיומנויות שיהפכו אותם לכוח אדם ברמה גבוהה.

 

הקורס המקיף והמלא בתחום הביטוח 

כפי שאמרנו, כל אדם בעולם המערבי מוצא עצמו מבטח משהו, לכן גם כמויות הכסף הזורמות בשוק זה הן עצומות. תארו לכם שלאחר מאמצים לא קטנים הצלחתם ליצור יחסים עם לקוח גדול שמחזיק משאיות. כמובן שהתנהלותכם מולו היא מקצועית ומהוגנת והוא מחליט לבטח אצלכם משאית אחת בהתחלה. הדינאמיקה שנוצרת ביניכם, יוצרת יחסי אמון, ובהמשך הוא מפקיד בידיכם את ביטוחן של כל צי משאיותיו. הפרמיות הן גדולות מאוד והרווח שלכם מהווה פרנסה בהחלט מכובדת.

 הקורס המקיף והמלא בתחום הביטוח

כשתסיימו לימודי ביטוח תוכלו לנהל מערך סיכונים עבור משרדים פרטיים ועבור חברות ציבוריות. תוכלו גם לתת שירותי ייעוץ לחברות ולאנשים פרטיים, לעבוד כסוכנים כשכירים או כעצמאיים ועוד. בין התחומים בהם תוכלו להתמקד נמצאים: ביטוח סיכונים עסקיים, ביטוח משרדי ממשלה ומוסדות ציבוריים, ביטוחי אחריות, ביטוחים ימיים,  ועוד. רמת ההתמחות הנדרשת מן העוסקים בתחום הולכת ועולה עם התפתחות הענף בתעשייה.

הקורס המקיף והמלא בתחום הביטוח

כתנאי לקבלת רישיון סוכן ביטוח כללי (על המועמד לעבור בהצלחה מספר בחינות: בחינת יסודות הביטוח מטעם המפקח על הביטוח במשרד האוצר, ובחינות המבואות מטעם הרשות לניירות ערך בכלכלה, סטטיסטיקה ומימון ויסודות החשבונאות. לאחר מכן יש להיבחן בבחינות גמר השלמת ההתמחות בתחום הנדרש. הקורסים מכינים את התלמידים למבחנים חיצוניים של משרד האוצר והרשות לניירות ערך.

המטרה להקנות רקע היסטורי ורעיוני של הביטוח ומושגי יסוד במשפט עסקי-מסחרי.

ללמד מושגי יסוד בביטוח.

להקנות ידע, הבנה ושינון של החוקים, התקנות והוראות החוק המתייחסים לביטוח.

להכין לבחינות ביסודות ובדיני ביטוח מטעם הממונה על הביטוח במשרד האוצר.

על הנבחן להבין כיצד פועלים השווקים למוצרים השונים הן בתנאי תחרות ללא התערבות ממשלתית, הן תחת התערבות ממשלתית והן בתנאי תחרות בלתי משוכללת. על הנבחן להבין את פעילות המשק כולו, כולל הסיבות למחזורי עסקים ואת דרכי הפעולה של מדיניות פיסיקלית ומוניטארית. בנוסף, נדרשת הבנה בסיסית של מסחר בינלאומי ושוקי מט"ח.

על הנבחן לגלות הבנה בקריאת מאזן, דוח רווח והפסד, דוח על שינויים בהון העצמי ודוח על תזרימי המזומנים ותקנות ניירות ערך הנוגעים לעריכתם של דוחות כספיים. על הנבחן להפגין ידע בניתוח הדוחות הכספיים ובהבנת היחסים הפיננסיים השונים.

כדי לקבל את הרישיון יש לעבור התמחות ( סטאז') במשך כחצי שנה אצל סוכן מורשה. בכל התמחות בנפרד .ניתן להתחיל את ההתמחות לאחר קבלת ציון 'עובר' בארבעת הקורסים הראשונים בשנה א' (במקביל לקורסים בשנה ב').

לבעלי תואר ראשון בנושאים רלוונטיים יינתן פטור משלושת המבואות: כלכלה, חשבונאות, סטטיסטיקה ומימון. הדבר נתון להחלטת הרשות לניירות ערך (www.isa.gov.il).

 

 

הגוף המוסמך -לשכת סוכני ביטוח בישראל

לשכת סוכני ביטוח בישראל נוסדה בתל-אביב לפני כ- 65  שנים והיא מהווה את הגוף המייצג של סוכני הביטוח בישראל. הלשכה מונה כ- 3500 חברים, סוכני ביטוח עצמאיים המאורגנים ב- 6 מחוזות וב- 15סניפים. הלשכה היא עמותה וולונטרית המנוהלת על ידי אסיפה כללית, מועצה ארצית וועד פועל. ללשכה הנהלה מקצועית שבראשה עומד מנכ"ל. בין מטרותיה העיקריות של הלשכה כפי שהן מוגדרות בתקנות:

 

•  עמידה על האינטרסים הכלכליים ועל שמירת התחום ורמתו למען הגנת ענייניו של המבוטח.

 

•  קיום פיקוח וביקורת מקצועיים והפעלתם של כללי נוהג מחייבים ועקרונות אתיקה מקצועיים.

 

• שיפור רמתם המקצועית של סוכני הביטוח לרבות רמת ההתמחות של עתידים להיות סוכני

  הביטוח.

המיועד להיות סוכן ביטוח חייב להגדיר עבור עצמו ועבור הסביבה את המשמעות הייחודית של המקצוע

 

להיות סוכן ביטוח פירושו השקעה מתמדת של זמן, לימוד ומשאבים, אמון עמוק בשליחות החברתית שבמקצוע

הקורס המקיף והמלא בתחום הביטוח

סוכן הביטוח הוא המתווך בין חברת הביטוח לבין הלקוח. במסגרת תפקידו מאתר הסוכן את הצרכים הביטוחיים של כל לקוח, מתאים לו כיסוי ביטוחי לפי צרכיו ואפשרויותיו הכלכליות, ומייצג את ענייניו בפני חברת הביטוח. שכרו של הסוכן משולם לו על ידי חברת הביטוח.

במסגרת ענפי הביטוח קיימים מבחר תחומי עסוק, החל מביטוח חיים וביטוח רפואי דרך ביטוח פנסיוני, ביטוח רכוש ותאונות ועד ניהול סיכונים, ניתוח ניירות ערך ופיננסים.

?מה הן דרישות הקדם

על מנת לעסוק בתיווך ובייעוץ בביטוח יש להיות בעל רשיון בר תוקף של סוכן ביטוח. את הרשיון מקבל המועמד לאחר שהוא עומד במספר בחינות יסוד ובחינות גמר, וכן מתמחה במשרד סוכני ביטוח במשך חצי שנה בהיקף של 30 שעות שבועיות. הבחינות נערכות על ידי המפקח על הביטוח ועל ידי הרשות לניירות ערך. קיימים מספר סוגי רשיונות: רשיון סוכן ביטוח כללי, רשיון סוכן ביטוח ימי, רשיון סוכן ביטוח פנסיוני, רשיון משווק פנסיוני ורשיון יועץ פנסיוני.

?זה מתאים לי

תנאי העבודה משתנים. ישנם סוכני ביטוח העובדים מהמשרד בשעות עבודה סטנדרטיות (למשל, מי שעובד במסגרת סוכנויות ביטוח או בקרנות הפנסיה ובארגונים כלכליים). אחרים, בעלי סוכנויות ביטוח עצמאיות או מי שעובד מול חברות וארגונים ומבקר בהם, מעדיפים סדר יום גמיש.

מידע על הענף

:מספר מועסקים

על פי משרד האוצר, בשנת 2005 פעלו בענף הביטוח כ-9,000 סוכני ביטוח מורשים ומתמחים; על פי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מספר העוסקים נמוך יותר ועומד על 5,300 איש.

:מספר מעסיקים

16 חברות ביטוח גדולות עובדות בענף, אך ישנם עוד עסקים פרטיים רבים.

:המעסיקים הבולטים

הראל, כלל, מנורה, הפניקס, מגדל

:משכורות

נוסף על השכר הבסיסי, מרבית סוכני הביטוח מקבלים גם עמלות שונות, הטבות ולעיתים אף משכורת 13.

הכשרה ותעודות

?מה לומדים שם

ניתן ללמוד את התחום בחלק מהמוסדות האקדמיים ובמספר מכללות ללימודי תעודה. לשכת סוכני הביטוח מציעה מסלולי לימוד במסגרת המכללה לפיננסים וביטוח של הלשכה. איגוד חברות הביטוח מציע אף הוא מספר מסלולי לימוד במסגרת המכללה לביטוח של האיגוד. הלימודים כוללים תכנון וניהול סיכונים של עסקים פרטים וציבוריים, ביטוח חיים, ביטוח רכב ודירה, ביטוח תאונות וביטוח ימי. ההכשרה כוללת הכרות עם מערכת ענפה של חוקים, נושאים כלכלה, מימון והשקעות ותחומי ידע הנדסיים ומשפטיים.