קלדנות כולל יישומי מחשב

אפשריות תעסוקה מגוונות במשרדים, חברות ובתי משפט וכיו"ב