סוכן ביטוח המסלול המקיף והמלא

הכנה לבחינות משרד האוצר והרשות לניירות ערך

מבוא

תחום הביטוח הינו תחום משתכלל אשר עוסק היום גם בעולם ההשקעות והפיננסים בצד עולם הסיכונים והביטוחים הקלאסיים. עליית רמת החיים הביאה לעלייה בתוחלת החיים. שינויים אלו השפיעו במישרין על התפתחות ענף הביטוח, ענף עליו מוטלת האחריות לדאוג הן להגנת חיי הפרט ורכושו והן להגנת רכוש הכלל.השינויים אשר התרחשו בענף דורשים מהעוסקים בתחום להיות מעודכנים, מקצועיים ובעלי תודעת שירות.

לאור החלטות "ועדת בכר" אשר מונתה ע"י ממשלת ישראל מסלולי לימודי הביטוח שודרגו  לרמה גבוהה על מנת שתהיה להם היכולת להתמודד בתנאי שוק תחרותי.

המסלול מקיף ויסודי ומכין את הסטודנטים לבחינות החיצוניות של משרד האוצר לקראת רישיונות סוכן ביטוח, אלמנטרי ו/או יועץ פנסיוני.

 מטרת הקורס

המסלול נועד להכשיר את משתתפיו לעבודה כסוכני ביטוח עצמאיים ו/או שכירים בבנקים / בסוכנויות / בחברות ביטוח.

הכנה לבחינות משרד האוצר והרשות לניירות ערך לקראת קבלת רישיונות.

משך הלימודים

כשנתיים וחצי. פעמיים בשבוע.

תנאי קבלה

* 12 שנות לימוד וראיון אישי (במידת הצורך).

* עמידה בהצלחה במבחני קורסי יסוד של  הרשות לניירות ערך ובמבחני מקצועית א'.

נושאי הלימוד

הקורס כולל חומר עיוני, הרצאות פרונטאליות, דיונים וסדנאות.

נושאי יסוד של הרשות לניירות ערך:

·        חשבונאות

·        סטטיסטיקה ומימון

·        כלכלה

·        יסודות ודיני ביטוח

·        ביטוח - הסיכון והנזק

·        עקרונות הביטוח

·        מושגי יסוד בביטוח

·        האקטואר - תפקידו וחשיבותו אצל המבטח

·        מוסדות הביטוח

·        הפיקוח על הביטוח

·        תעריף הסיכון וחישוב דמי ביטוח

·        מושגים בחקיקה אזרחית כללית

תאונות:

·        פוליסת נסיעות לחו"ל ותאונות אישיות

·        פוליסת פקודות הנזיקין צד ג'.

·        פוליסת אחריות מקצועית

·        פוליסת חובות מעבידים

·        פוליסת חובות המוצר והחוק

·        פוליסת חובה + אבנר + קרנות + פקודת ביטוח רכב מנועי

·        חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים

·        פוליסת רכב + סחר רכב

·        מבחני חזרה וסיכום

·        רכוש

·        פוליסת אש בסיסית

·        כיסויים נוספים / נלווים

·        פוליסת כספים בכספת ובהעברה

·        פוליסת סחורה בהעברה

·        פוליסת דירה, נזק ראשון ואובדן

·        רווחים

·        פוליסת עבודות קבלניות

·        פוליסת צ.מ.ה

·        פוליסת שבר מכני

·        פוליסת ציוד אלקטרוני

·        תביעות ברכוש

·        מבחני חזרה וסיכום

ביטוח חיים:

·        סוגי ביטוח חיים

·        ביטוח מנהלים

·        ריזיקו קולקטיבי

·        אלטרנטיבות סוציאליות

·        חיתום

·        חוק פיצויי פיטורין

·        חוק הגנת השכר

·        חוק הסכמים קיבוציים

·        ביטוח בריאות

·        יסודות מתמטיים

·        תכנון פיננסי

·        ביטוח לאומי ומס הכנסה

 הערות

* תכנית הלימודים אינה סופית ונתונה לשינויים.

* חובת הרישום לבחינות החיצוניות  מוטלת על התלמידים.

* בחינות הרישוי מטעם המפקח על הביטוח תערכנה במועדים שיפורסמו באחריות משרד   האוצר ,האגף להכשרת סוכני ביטוח.                                               

  * תקופת התמחות הינה שישה חודשים. במהלך תקופת ההתמחות המתמחה לא יחזיק                    

 ברישיון ולא יעסוק בייעוץ פנסיוני או בתיווך בביטוח.

 תעודות

הקורס מכין לקראת בחינות הרישוי הנערכות מטעם המפקח על הביטוח והרשות לניירות ערך על מנת לקבל רישיון.

 תעודה מטעם המכללה תוענק לעומדים בהצלחה בדרישות המסלול.